Het is krap op de huizenmarkt en het water stijgt bij veel jongeren tot de lippen. De situatie is zelfs zó schrijnend dat maar liefst 39 procent van de Nederlandse jongeren (22 tot 35 jaar) wel eens heeft overwogen om te emigreren. Dit blijkt uit onderzoek van Viisi Hypotheken.

Emigreren uit wanhoop vanwege woningtekort

De helft van de ondervraagden stelt zelfs minder ver te zijn in het leven dan ze op voorhand hadden verwacht vanwege het woningtekort. De leeftijdscategorie tussen de 30 en 35 jaar heeft hier het ergste last van. Bij twintigers bedraagt dit 47 procent. “Waar je in het verleden vaak al als twintiger een eerste woning kocht, is dit nu nog maar voor een enkeling weggelegd”, vertelt Hergen Dutrieux, co-founder van Viisi Hypotheken. “Jongeren moeten hierdoor langer duur huren, waardoor ze logischerwijs pas op latere leeftijd de stap zetten naar samenwonen, trouwen en/of gezinsuitbreiding. Dat een groot gedeelte van hen zelfs overweegt om te emigreren, laat zien hoe groot de wanhoop is.”

Woningtekort

Somber over de toekomst

Veel jongeren zijn momenteel somber over hun kansen op de woningmarkt. Zo gaat maar liefst 77 procent van de ondervraagden ervan uit de komende twaalf maanden geen eigen woning te kunnen kopen. Ook leeft een kwart van alle jonge Nederlanders momenteel gedwongen met huisgenoten in plaats van een partner of gezin. Hiervan zou maar liefst 57 procent zo snel mogelijk verhuizen, maar dit niet doen vanwege het woningtekort.

Woningtekort

Oproep tot actie tegen het woningtekort

Volgens Hergen Dutrieux is de maat dan ook vol. Hij roept de overheid op om actie te ondernemen. “Het lijkt erop dat Nederlandse jongeren onevenredig hard geraakt worden door de huidige situatie op de woningmarkt. Niet alleen woont bijna een kwart van de ondervraagden hierdoor tegen zijn zin met huisgenoten, het CBS stelde eerder dit jaar dat één op de vijf Nederlandse jongeren tot 35 jaar nog bij zijn of haar ouders woont. Om er toch tussen te komen, zien we dat jonge koopstarters steeds grotere risico’s nemen, zoals overbieden en/of hun studieschuld verzwijgen. De kans neemt daardoor toe dat zij in de toekomst het slachtoffer worden van een eventuele daling van de huizenprijzen. Het is aan de overheid om deze gevaarlijke spiraal te doorbreken en tot een duurzame oplossing te komen.”

Woningtekort

Advertentie

Reacties

Meer
Advertentie