Privacybeleid

Cookies weigeren en verwijderen

Privacy

Onderstaande voorwaarden van JFK Media zijn van toepassing op klanten, bezoekers en gebruikers van onze websites en apps en gelieerde applicaties van JFK.men (hierna; JFK Online) en op deelnemers van (win-)acties op JFK Online en/of van JFK Magazine. Hier wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy, welke persoonsgegevens wij van jou via de website verwerken en welke cookies wij gebruiken op deze website. Ten aanzien van onze voorwaarden: lees onze voorwaarden. Links naar externe partijen in deze verklaring kunnen soms wijzigen. Mocht een link niet werken, raadpleeg dan de algemene website van de betreffende partij.

Wie is JFK.men en/of JFK Magazine?

JFK.men en JFK Magazine zijn handelsnamen van JFK Media B.V., gevestigd aan de Paasheuvelweg 1 (6e etage) te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58728805.

Wat zijn Cookies?
Websites hanteren technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen ‘cookies’). Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van onze websites worden meegestuurd en worden opgeslagen op jouw computer en bij terugkeer door de website wordt herkend. Wij hebben het hier wel over ‘cookies’, maar in onze definitie van cookies vallen ook: tags, beacons en JavaScripts. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via onze websites.

Het gebruik van cookies is veilig. Een cookie slaat niet jouw naam, adres, e-mailadres, of leeftijd op, maar wel je IP-adres, MAC-nummer en/of een andere identifier van een apparaat en de regio waar je je bevindt. Daarnaast onthouden cookies onder andere jouw voorkeuren, instellingen (bijvoorbeeld taal) en jouw interesses op basis van jouw surfgedrag op onze websites.

Met cookies optimaliseren wij de werking van onze websites. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Zo kunnen wij de verrichtingen van onze bezoekers op onze websites registreren en kunnen we de website evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij jouw wensen.

Wat doen onze cookies?
De meeste van onze cookies slaan gegevens over surfgedrag op. Op basis van die gegevens stellen wij een algemeen profiel op. Dit profiel wordt vervolgens gebruikt om de website te optimaliseren, gericht te adverteren en om fraude tegen te gaan. Wij bewaren gegevens enkel zolang als dat nodig is voor de genoemde doeleinden.

Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.

Functionele Cookies
Functionele cookies zijn cookies die zorgen dat de website goed wordt weergegeven. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk en onthouden bijvoorbeeld ook persoonlijke voorkeuren. Denk aan taal, locatie, etc. Maar ook:

 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm;
 • Het uitlezen van jouw browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat jij die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Het onthouden van informatie die jij zelf invult op een pagina van een website (bijvoorbeeld tijdens afrekenen of bestellen), zodat jij niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als jij veel gegevens moet invullen;
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website.

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming van jou vereist. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Statistieken
Website statistieken worden gemeten met behulp van software. Deze statistieken geven bijvoorbeeld zicht in het aantal bezoeken en het surfgedrag op onze website. Voor deze metingen worden software en cookies van derden gebruikt. Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website;
 • Het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze website;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de website.

Social Media
Social Media cookies zorgen ervoor dat artikelen, afbeeldingen en/of video’s van de website gedeeld kunnen worden. Voor deze cookies verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende partij. Let op: deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en daar hebben wij geen invloed op.

Advertenties
Onze websites laten advertenties zien op bepaalde plekken. Deze advertenties zijn voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten, waarmee wij onze websites financieren. Daardoor kan jij onze websites blijven bezoeken. Zo kunnen we onze websites gratis blijven maken en aan jou aanbieden. Deze advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van diverse soorten cookies. Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst.

Advertentiecookies maken het onder meer mogelijk dat:

 • er een advertentie wordt getoond;
 • er kan worden bijgehouden welke advertenties jij al hebt gezien, om te voorkomen dat jij telkens dezelfde advertenties te zien krijgt;
 • er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van het bepalen van onze advertentie-inkomsten samen met de adverteerder;
 • er informatie wordt verzameld over of de advertentie aanslaat.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal jij overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er kunnen ook advertenties getoond worden die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website.

Gedrag
Ons doel is om bezoekers van onze websites te voorzien van informatie. Wij willen onze websites aanpassen aan de interesses en voorkeuren van onze bezoeker. Daarom willen wij graag weten hoe jij gebruik maakt van onze website. Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die je bezoekt op internet een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Dit meten we middels de inhoud van artikelen en middels de advertenties die worden getoond. Dit worden ook wel tracking cookies genoemd. Op basis van de interesses van onze bezoekers kunnen wij onze website en de advertenties aanpassen voor iedere individuele bezoeker. Jij kan als bezoeker op basis van jouw surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld ‘mannen, leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen, en interesse in personenauto’s en sportauto’s’. Deze groep krijgt uiteraard andere advertenties te zien dan het segment ‘vrouw, leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar, alleenstaand en interesse in breien’.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses.

Delen van persoonsgegevens?
De derde partijen die cookies plaatsen via websites zijn allen gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’). In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan deze, maar ook aan andere partijen buiten de EER. In een dergelijk geval zal hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden.

Ten slotte behouden wij ons het recht voor jouw persoonsgegevens te verstrekken wanneer dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

Hoe kan ik cookies verwijderen?
Jij kunt zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat jouw browser jou op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien jij de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij je naar het Help-menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Als jij geen cookies accepteert, kunnen wij niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Het weigeren van cookies heeft tot gevolg dat (delen van) onze site en advertenties niet getoond kunnen worden.

Meer informatie over het intrekken of aanpassen van jouw toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies kan gevonden worden in de helpfunctionaliteit van je webbrowser. Om specifiek onze cookies te verwijderen, ga je na het accepteren van onze cookies terug naar deze pagina en kun je bovenin die van ons verwijderen.

Actief verstrekte gegevens
Onze website verzamelt en verwerkt naast cookies ook gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een formulier invult;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op een website plaatst;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via onze websites worden uitgewisseld;
 • persoonsgegevens over je gedrag op websites zoals bijvoorbeeld opgelegde waarschuwingen en sancties.

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy- en cookieverklaring heeft gelezen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen.

Nieuwsbrief
Je kunt je via deze website opgeven om nieuws van ons te ontvangen. Hiervoor gebruiken wij als basis jouw naam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. Jij mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij je geen nieuwsbrief sturen.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Copernica. Voor meer informatie over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken zie hun privacybeleid.

Welke rechten heb ik?
Jij hebt het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in jouw persoonsgegevens;
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • om jouw persoonsgegevens door te geven aan een derde.

Wat betreft inzage, verwijdering of correctie van je persoonsgegevens, dit kun je voor het grootste deel zelf doen via je profielpagina op deze site (indien je een geregistreerde gebruiker bent). In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek indienen. Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren.

Jij hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor zover we toestemming nodig hebben om de cookies te plaatsen, ben je niet verplicht op grond van de wet of contractueel om deze toestemming te geven. Dit is ook geen noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Aanpassing cookieverklaring
Wij passen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aan. Wij wijzigen deze privacy- en cookieverklaring zonder waarschuwing vooraf. We raden jou aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, deze is te allen tijde beschikbaar via https://jfk.men/privacy/.

Contact
Voor vragen naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of als je een klacht wilt uiten of verzoek wilt indienen, dan horen wij dit graag. Je kunt contact opnemen via Voor vragen naar aanleiding van deze cookieverklaring of als je een klacht wilt uiten of verzoek wilt indienen, dan horen wij dit graag. Je kunt contact opnemen via:

JFK Media B.V.
Paasheuvelweg 1 (etage 6)
1105 BE Amsterdam
The Netherlands
info@jfk.men