Hoe luidt dat welbekende gezegde ook alweer? Mannen achter het stuur, bloed aan de muur? Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de hardnekkigste mythe sinds de uitvinding van de automobiel voor de zoveelste keer bevestigd doorgeprikt kan worden. Niet de dames, maar de heren zijn de grootste brokkenpiloten. En dan met name de jongere mannen.

Afleiding achter het stuur

Het onderzoek is van Noorse komaf en werd geleid door Ole Johansson, onderzoeker aan het Institute of Transport Economics. De beste man onderwierp 1100 middelbare scholieren en 414 volwassenen aan respectievelijk een vragenlijst over hun gedrag op de weg en een test waaruit hij kon afleiden hoe snel de deelnemers afgeleid raakten achter het stuur. Saillant detail: van de scholieren beschikten er slechts 208 over een rijbewijs.

Radio is nummer 1

Uit de resultaten leidde Johansson af dat er een groot verschil zit in prestaties als wordt gekeken naar leeftijd en geslacht. Jonge mannen blijken het snelst afgeleid, oudere vrouwen deden het stukken beter. De radio bleek nummer één afleider in de auto. De sleutel tot beter rijden? De controle nemen over de mate waarin je je laat afleiden achter het stuur.

Kanttekening

Een open deur van jewelste, en daarmee moet er direct een kanttekening worden geplaatst. Want hoewel het onderzoek van Johansson wel degelijk is gepubliceerd, zijn er maar bar weinig media die aandacht schenken aan de resultaten. Daarbij komt dat het aantal deelnemers niet erg hoog is en het deel dat daadwerkelijk over een rijbewijs beschikt nog veel lager.

Advertentie

Reacties

Meer
Advertentie