17 juli 2014. Journalist Remco de Ridder is op vakantie in Spanje als hij wordt gebeld door z’n zus. Vlucht MH17 is neergestort. Met daarin zijn halfzus, haar man en hun kinderen. In Een sky full of gedoofde lichtjes schrijft over de impact van deze ramp op zijn leven.

De hoofdpersoon in je roman heet Ruben. Hoeveel Ruben is Remco en andersom?
‘Mijn uitgever vroeg me in het begin om een procentuele verdeling te maken. Ik denk dat het een goede benadering is om te zeggen dat tachtig procent gelijk loopt met mezelf.’

Hoe kwam je op het idee om dit boek te schrijven?
‘De periode na de ramp was zo surrealistisch en extreem dat ik twee jaar geleden op het idee kwam om eens heel rustig te gaan opschrijven wat er allemaal was gebeurd. Dat begon als een soort verlaat dagboek, een logboek waarin ik elke gebeurtenis heel precies beschreef. Op een gegeven moment zei iemand: ‘Die teksten zijn hoofdstukken, volgens mij ben jij bezig met een boek.’ En dat was het ook.’

Je eigen angststoornis speelt een grote rol in het boek. Waarom?
‘Je kunt wel driehonderd pagina’s vertellen over een ramp en hoe verschrikkelijk dat is, maar dat snappen mensen ook wel zonder dat boek. Ik ben al mijn hele leven bang voor allerlei trivialiteiten en vond het interessant om in mijn boek te onderzoeken wat er gebeurt als iemand zoals ik wordt geconfronteerd met een ramp die zo groot en heftig is dat je er nooit bang voor hebt kunnen zijn.’

De conclusie is dat je angsten voor kleine dingen verdwijnen. Zijn ze weggebleven?
‘Hoe verschrikkelijk de ramp ook was, het is toch een incident. En de angsten zijn structureel. Ik draag die al heel lang met me mee en raak ze niet zo maar kwijt. Daar heb je jaren therapie voor nodig en zelfs dan lukt het niet altijd. Dat is ook waar de hoofdpersoon in mijn boek achter komt. Hij dacht dat de ramp hem kracht gaf, maar zijn angsten zijn er ook nog steeds.’

Heeft het boek je geholpen bij de verwerking van je verlies?
‘Ik denk het wel. Het is een afgerond product. Het eindresultaat van mijn inspanningen. Dat werkt op een bepaalde manier helend, al zullen de emoties en de herinneringen die aan de ramp kleven nooit veranderen.’

Een sky full of gedoofde lichtjes

17 juli 2014. Journalist Remco de Ridder is op vakantie in Spanje als hij wordt gebeld door z’n zus. Vlucht MH17 is neergestort. Met daarin zijn halfzus, haar man en hun kinderen. In Een sky full of gedoofde lichtjes schrijft over de impact van deze ramp op zijn leven.

Reacties

Meer

Meer van JFK